Opšte odredbe i uslovi najma

XXXX (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

 1. Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:
 • da cijene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cijenovniku prihvata kao sastavni dIo ovog ugovora
 • da ima 21/25 godina starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine
 • da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
 • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtjev Najmodavca
 • da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 24 sati prije isteka roka vraćanja vozila
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vrijeme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavjesti Najmodavca
 • da vozilo uredno održava i čuva za vrijeme korišćenja
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih dijelova, za učestvovanje u moto‐sportskim priredbama
 • da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu
 • da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21/25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše drugi vozač na Ugovoru
 • da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca
 • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promjenu djelova, sklopova il uređaja na vozilu
 • da će snositi troškove utrošenog benzina
 1. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.
 2. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).
 3. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje.
 4. U cijenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.
 5. Cijena najma ne uključuje sledeće rizike:
 • Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).‐ u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća cijelokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.
 • Krađu vozila za vrijeme najma ‐ u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrijednost cijelog vozila.
 1. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vrijeme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cijene dnevnog najma vozila po važećem cijenovniku.
 1. Osiguranje za štete nastale na vozilu ‐ CDW
 • Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu ‐ CDW.
 • Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izvještaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mjesta gdje se udes/oštećenje desilo i da obezbjedi policijski zapisnik.
 • Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti ‐ CDW
 • Najmoprimac je dužan da obezbjedi pismenu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu
 1. Osiguranje za krađu / gubitak vozila – THW
 • Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila.
 • Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.
 • Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrijednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila.
 • Najmoprimac je dužan da obezbjedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila.
 • Procjena vrijednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Crne Gore
 1. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za :
 • štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola
 • štetu prouzrokovanu namjerno ili usled grube nemarnosti u vožnji
 • štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu
 • krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano
 1. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:
 • što će zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka nezgode
 • što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao
 • što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije
 • što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca
 1. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.
 2. Osiguranje putnika ‐ PAI
 • Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika
 • Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša
 1. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.
 2. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila
 3. Bilo kakve izmjene iz ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obje ugovorne strane.
 4. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.
 5. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane Najmodavca.
 6. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Uslovi:

 • Vozilo se moze dati vozacu sa najmanje 20 godina starosti
 • Minimalna duzina najma je 24 casa.
 • Cijene su u eurima sa uracunatim PDV-om.
 • Kilometraza je neogranicena.
 • U cijenu je ukljuceno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za stetu nastalu trecoj osobi.
 • Kasko osiguranje ne podrazumjeva osiguranje od stete vrijednosti manje od 200 eura, stete pocinjene pod dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sredstava, voznju bez vazece ili oduzete vozacke dozvole, kao i kada se u vozilu nalazilo vise lica od broja registrovanih sjedista. Klijent je duzan da bez obzira na dopunski kasko nadoknadi štetu Car4rent Montenegro – Rent a car preduzeću.
 • U slucaju saobracajnog udesa, havarije vozila, korisnik je duzan da pored vozila saceka radnike MUP-a sacini zapisnik o steti i saceka radnika Car4rent Montenegro da dodje po vozilo. Ukoliko korisnik propusti neku od navedenih radnji i time pricini stetu rent a car firmi Car4rent Montenegro, duzan je istu nadoknaditi u punom iznosu, zajedno sa izgubljenom dobiti.
 • Dodatni kasko ne obuhvata ostecenje pneumatika, i dijela vozila od tablica na nize i sitnih ogrebotina na vozilu, za koje je potrebno poliranje, kao i gubljenje kljuca, dokumenata vozila, alata i pribora za prvu pomoc, korisnik je dužan u cijelosti da plati.
 • U slucaju gubljenja kljuca ili dokumenata korisnik je duzan platiti iznos od 2000€
 • Gorivo placa korisnik, osim u slucaju da vrati istu kolicinu goriva koju je preuzeo
 • U slucaju da klijent ne vrati istu kolicinu goriva, isto se obracunava po predjenoj kilometrazi, i to 0.15Q po kilometru, na sta rent a car firmaCar4rent Montenegro zadrzava pravo poskupljenja ovog dijela, zavisno od cijene goriva na benzinskim pumpama
 • Kasnjenje u vracanju vozila dodatno se naplacuje i to za svaki sat zakasnjenja u iznosu od 1/4 dnevnog najma
 • Rent a car firma Car4rent Montenegro zadrzava pravo izmjena cijena dnevne rente

Sva medjusobna prava i obaveze precizno su regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja obaveza.

Važi od: 01.12.2012.

CARS4RENT

Drive safe